Căn cứ Bộ Luật Lao động 10/2012/QH13 và Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động và các văn bản có liên quan, ngày 10/10/2015, TCT Viglacera – CTCP đã tổ chức buổi tập huấn công tác lao động tiền lương tại Hội trường tầng 15, tòa nhà Vigalcera Tower, số 1 Đại lộ Thăng Long, TP. Hà Nội để hỗ trợ các đơn vị trong công tác xây dựng thang lương, bảng lương.

n1.jpg

Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Quý Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Ban, Trưởng phòng Tổng công ty và bà Phạm Ngọc Thủy, Phó trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và cơ chế quản lý kinh tế ngành - Viện kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng; Trưởng phòng/Phụ trách phòng Tổ chức hành chính, cán bộ làm công tác lao động điền lương, kế toán trưởng và chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị; Giảng viên là ông Tống Văn Lai – Vụ phó Vụ Lao động Tiền lượng - Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

thumbnail.jpg

Nội dung buổi tập huấn đã nêu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác xây dựng thang bảng lương: Bộ luật lao động, Nghị định 49, 50, 51 ngày 14/5/2013, Nghị định số 05 ngày 12/01/2015, Thông tư số 18, 19 ngày 09/9/2013 và Thông tư số 17/2015; Trên cơ sở các quan điểm và nguyên tắc trong việc thiết kế thang lương, bảng lương, đưa ra các phương hướng, giải pháp thiết kế và hướng dẫn xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới đối với từng loại đối tượng CBCNV: Xác định chức danh nghề, công việc, đánh giá độ phức tạp công việc, điều kiện lao động, quan hệ mức lương và xác định thang lương, bảng lương cần xây dựng.

Buổi tập huấn đã mang lại nhiều nội dung thiết thực trong công tác xây dựng thang lương, bảng lương sẽ được áp dụng từ 01/01/2016.

n2.jpg

Trưởng phòng Tổ chức TCT Cao Thị Nhung phát biểu trong buổi tập huấn