Trường Cao đẳng Viglacera tuyển sinh theo thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng.

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

STT

Tên Ngành Đào Tạo

Mã ngành

Hệ đào tạo

1

Sản xuất gốm xây dựng

6510536

Cao đẳng

2

Sản xuất sứ xây dựng

6510522

Cao đẳng

5

Sản xuất sản phẩm kính, thủy tinh

6510524

Cao đẳng

6

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

6510105

Cao đẳng

8

Điện dân dụng

6520226

Cao đẳng

9

Điện công nghiệp

6520227

Cao đẳng

10

Điện tử công nghiệp

6520225

Cao đẳng

11

Hàn

6520123

Cao đẳng

12

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

6480202

Cao đẳng

13

Tiếng Anh

6220206

Cao đẳng

14

Tiếng Hàn Quốc

6220211

Cao đẳng

15

Kế toán doanh nghiệp

6340302

Cao đẳng