Trường Cao đẳng Viglcera thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn với nội dung đáp ứng nhu cầu thực tế tai các doanh ngiệp trong Tổng công ty Viglacera. Nhà trường thường xuyên mở các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị và hoàn thiện các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ theo tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó còn đào tạo, bồi dưỡng các khoá học về:

Các gói đào tạo ngắn hạn

 • An toàn lao động
 • Thay đổi nhận thức và Phát triển bản thân
 • Đạt chuẩn kỹ năng nghề quốc tế nhóm nghề sản xuất vật liệu xây dựng
 • Khóa đào tạo Quản lý thời gian và xây dựng kế hoạch cá nhân
 • Quản trị sản xuất
 • Quản lý vận hành
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ lao động tiền lương
 • Điện dân dụng
 • Tin học văn phòng
 • Nghề Hàn
 • .............................................