Để lại tin nhắn để được hỗ trợ !
icon-hotline 0222.3884588
Thông báo tuyển dụng lao động
Hội nghị người lao động trường cao đẳng nghề viglacera
Hội nghị đào tạo Viglacera 2015: Khẳng định chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Viglacera