Chương trình đã được Trường cao đẳng nghề Viglacera phối hợp với Công ty tư vấn MCG (Đơn vị tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty) xây dựng từ nhiều năm qua và đã được triển khai sâu rộng trong các đơn vị thành viên thuộc TCT Viglacera.

Ngày 26 -27 /02/2013, Trường Cao đẳng nghề Viglacera thuộc TCT Viglacera đã khai giảng Khóa học Quản trị sản xuất và Quản trị hành vi cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và cấp cơ sở tại Nhà máy ốp lát Hải Dương - Công ty CP Viglacera Hà Nội; tại Công ty CP Viglacera Thăng Long và Công ty CP Viglacera Tiên Sơn.

Đây là chương trình đã được Trường cao đẳng nghề Viglacera phối hợp với Công ty tư vấn MCG (Đơn vị tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty) xây dựng từ nhiều năm qua và đã được triển khai sâu rộng trong các đơn vị thành viên thuộc TCT Viglacera.

Khóa đào tạo về Quản trị sản xuất và Quản trị hành vi cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và cấp cơ sở tại Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội được thực hiện với mục tiêu: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Viglacera Hà Nội, vai trò của Công ty trong tổng thể hoạt động của Tổng công ty Viglacera; nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý về vai trò, trách nhiệm và đặc thù công việc của công tác quản lý nói chung và công tác quản lý tại Công ty CP Viglacera Hà Nội nói riêng; hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, hỗ trợ cán bộ quản lý trong việc lập kế hoạch, tổ chức công việc, giám sát thực hiện và điều chỉnh kịp thời; hệ thống hóa các kiến thức về quản lý để đảm bảo cán bộ quản lý thực hiện tốt 5 quản (Quản lý năng suất lao động; quản lý chất lượng sản phẩm; quản lý máy móc thiết bị; quản lý tiêu hao vật tư; quản lý tiền lương và thái độ làm việc; nâng cao nhận thức về sự khác biệt giữa kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý; nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng và tổ chức nhóm làm việc và duy trì mối quan hệ công việc hiệu quả).

Phương pháp đào tạo trong các khóa học đó là đào tạo theo phương pháp hiện đại, lấy học viên làm trung tâm. Giảng viên có vai trò là người truyền tải nội dung lý thuyết, đưa ra vấn đề trao đổi, dẫn dắt học viên trao đổi theo, làm các bài tập tình huống gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cùng học viên hệ thống hóa lại kiến thức, đúc rút các bài học kinh nghiệm. Việc đào tạo được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. 50% thời lượng đào tạo được dành cho việc trình bày kiến thức lý thuyết, 50% thời lượng dành cho trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm và các hoạt động xây dựng nhóm “team building”. Nội dung đào tạo cũng được đưa ra và điều chỉnh phù hợp với từng đơn vị dựa trên chương trình khung đã xây dưng.

Kết thúc buổi học đầu tiên các cán bộ đều có chung một nhận xét: “ Buổi học thật sự rất vui, bổ ích, đoàn kết, với tinh thần học tập hăng say, trao đổi sôi nổi đã đem lại những giờ học đầy ý nghĩa. Hơn thế, với những kiến thức và phương pháp phù hợp, sự nhiệt tình truyền tải, các giảng viên mang đến cho các cán bộ thêm nhiều kỹ năng quản lý để áp dụng vào thực tế trong công việc…”