Ngày 22/7/2015 Trường CĐN Viglacera phối hợp với Công ty Cp Viglacera Hữu Hưng tổ chức khai giảng khoá đạo tạo “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tổ trưởng sản xuất” với tổng số lượng học viên tham gia chính thức gồm 24 học viên của Công ty CP Viglacera Đông Anh, Công ty CP Viglacera Bá Hiến, Công ty CP Viglacera Từ Liêm, Công ty Cp Viglacera Hữu Hưng cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm thực tế hiện trường sản xuất và các học viên tham dự khoá học.

Chương trình đào tạo kỹ năng cho 4 Đơn vị thuộc khối gạch ngói đất sét nung này nằm trong chủ trương tái cơ cấu các Công ty cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP. Với điểm sáng điển hình có nhiều kết quả đột phá trong sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm Công ty Cp Viglacera Hữu Hưng đã được lãnh đạo Tổng công ty và giám đốc các Đơn vị cùng nhất lựa chọn là địa điểm để học tập, trao đổi những kinh nghiệm mà Công ty Hữu Hưng đang áp dụng để lựa chọn, ứng dụng phù hợp nhân rộng mô hình sản xuất tới các đơn vị khác trong khối nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. 

  Trường CĐN Viglacera đã phối hợp cùng Công ty Cp Viglacera Hữu Hưng xây dựng chương trình đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tổ trưởng sản xuất” dành cho đối tượng là tổ trưởng các bộ phận, công đoạn tại nhà máy sản xuất của 4 Đơn vị sản xuất Đông Anh, Từ Liêm, Bá Hiến và Hữu Hưng, chương trình đã được Trưởng tiểu ban khối Gạch ngói đất sét nung phê duyệt đưa vào triển khai đào tạo.

Các đại biểu và học viên tham dự khai giảng khoá đào tạo:

n1.jpg

PGS.TS. Trần Ngọc Tính cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về chủ trương đào tạo khoá học này và tuyên bố khai giảng khoá học:

thumbnail.jpg

Giám đốc Công ty Cp Viglacera Hữu Hưng đại diện đơn vị được chọn làm địa điểm học tập phát biểu và khẳng định tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo trong sản xuất giữa Hữu Hưng và các Đơn vị tham gia khoá học.

n2.jpg

Giám đốc Công ty Cp Viglacera Từ Liêm phát biểu và mong muốn sau khoá học này các tổ trưởng sản xuất có khả năng chủ động tổ chức sản xuất tại bộ phận mình quản lý một cách độc lập, hiệu quả.  

n3.jpg

Trong tình hình sản xuất còn nhiều khó khăn song Lãnh đạo các Đơn vị đã rất coi trọng chương trình đào tạo này, bố trí sắp xếp thời gian, kế hoạch sản xuất để các tổ trưởng được tham gia khoá học đầy đủ. Và tiến tới triển khai các lớp đào tạo tương tự dành cho các công nhân kỹ thuật sản xuất trực tiếp tại các Đơn vị góp phần thúc đẩy thành công chương trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.