Ngày 21/01/2016, Trường CĐN Vigalcera đã tổ chức bế giảng cho 18 sinh viên lớp GS4.CĐ.K2 là cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Nhà máy Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng trình độ Cao đẳng nghề.

Các sinh viên được công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề đợt này gồm 18 sinh viên lớp sản xuất gốm sứ xây dựng trình độ cao đẳng nghề khoá 2, GS4.CĐ.K2. Các sinh viên đều là cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.

Với thời gian đào tạo bắt đầu từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2015 khoá học đã trải qua 2,5 năm đào tạo với 39 môn học, mô đun. Khoá học đã trải qua cùng thời kỳ suy thoái kinh tế kéo dài, sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng, gặp khó khăn do bất động sản đóng băng và sự chuyển dịch của người lao động tại doanh nghiệp, tuy nhiên với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, sự phối hợp đào tạo giữa Nhà trường và Công ty CP Viglacera Tiên Sơn khoá học Cao đẳng nghề sản xuất gốm sứ xây dựng tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn vẫn hoàn thành đúng tiến độ của chương trình đào tạo quy định. Các sinh viên đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức vào ngày 30/12/2015 với sự đánh giá thực hành nghề có sự phối hợp của các cán bộ kỹ thuật tại Công ty và các môn lý thuyết được các giáo viên Trường Cao đẳng nghề Viglacera đánh giá, kết quả 18 sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp trong đó có 4 sinh viên đạt kết quả học tập tốt được Hiệu trưởng quyết định khen thưởng gồm giấy khen kèm theo tiền thưởng.

Tổ chức lễ bế giảng tại hội trường Công ty Cổ phần Viglacera ngày 21/01/2016:

Thumbnail.jpg

Đại biểu và các sinh viên tham dự bế giảng :

n1.jpg

n2.jpg

Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera:

n3.jpg

Phó hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp và chụp ảnh cùng các sinh viên lớp Sản xuất gốm sứ xây dựng GS4.CĐ.K2

n4.jpg

n5.jpg

Phó giám đốc Công ty Cp Viglacera Tiên Sơn trao bằng tốt nghiệp và chụp ảnh cùng các sinh viên lớp Sản xuất gốm sứ xây dựng GS4.CĐ.K2

n6.jpg

n7.jpg

Trong 18 sinh viên tốt nghiệp đợt này, có 4 sinh viên đạt kết quả học tập tốt có điểm trung bình khá và giỏi. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề quyết định tặng giấy khen và phần thưởng kèm theo.

Phó Hiệu trưởng tặng giấy khen và phần thưởng của Trường Cao đẳng nghề Viglacera cho các học viên có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi:

n8.jpg

Lãnh đạo Công ty, Nhà trường chụp ảnh cùng các sinh viên:

n9.jpg

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn phát biểu trong buổi bế giảng:

n10.jpg

Lãnh đạo Nhà trường phát biểu, cảm ơn sự phối hợp của Doanh nghiệp trong công tác đào tạo cùng Nhà trường và Nhà trường cam kết sẽ mở các khoá đào tạo phù hợp cho người lao động như đề xuất của các lãnh đạo Công ty, đồng thời tuyên bố bế giảng khoá 2:

n11.jpg