Liên tục cập nhật thông tin khoa học tiến bộ, đa dạng hóa phương pháp giảng dạy đáp ứng kịp thời cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Viglacera luôn chủ động nghiên cứu, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.
     Dưới dây là một số hoạt động khảo sát thực tế của TS.Trần Thị Hoa, các giảng viên và chuyên gia của nhà trường tại các công ty Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Mỹ Xuân, Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Bình Dương, Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, Nhà máy Gạch Viglacera – Eurotile, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức.

1.jpg

Tiến sĩ. Trần Thị Hoa trao đổi cùng chuyên gia và Giám đốc tại Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Mỹ Xuân

2.jpg

Tiến sĩ Trần Thị Hoa trao đổi cùng các chuyên gia tại Công ty Sứ Viglacera Bình Dương

3.jpg

45.jpg

Tiến sĩ Trần Thị Hoa thực tế tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

4.png

Tiến sĩ Trần Thị Hoa thực tế tại Nhà máy Gạch Viglacera – Eurotile – Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

     Sau đợt khảo sát thực tế của các giảng viên nhà trường tại các công ty: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Mỹ Xuân, Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Bình Dương, Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, Nhà máy Gạch Viglacera – Eurotile, Nhà máy Viglacera Mỹ Đức. Trường Cao đẳng Viglacera đã xây dựng khóa đào tạo chuyên môn sát với thực tế sản xuất và được các doanh nghiệp đánh gia rất cao./.