Thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2016 của Tổng công ty. Ngày 26/8/2016 Hội đồng Bảo hộ Lao động Tổng công ty đã phối hợp với Viện Bảo hộ Lao động tổ chức lớp tập huấn về Luật an toàn vệ sinh lao động cho 121 đồng chí là Thủ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Lao động các đơn vị, các đồng chí là cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách An toàn lao động tại các đơn vị.

Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Chính vì vậy để Luật ATVSLĐ đi vào thực tế, tại khóa tập huấn lần này, hội nghị đã vinh dự được ông Vũ Như Văn, Chủ tịch Hội An toàn lao động Việt Nam, nguyên là Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trực tiếp hướng dẫn các nội dung về luật ATVSLĐ, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Luật và các kỹ năng vận dụng, thực hiện áp dụng trong thực tế.

Thumbnail.jpg

Đến dự với hội nghị về phía lãnh đạo Tổng công ty có đồng chí Hoàng Kim Bồng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Lao động Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Quý Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Phó chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Lao động Tổng công ty.

n1.jpg

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Hoàng Kim Bồng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Lao động Tổng công ty cho biết: Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý vận hành 40 đơn vị thành viên. Việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động cũng như thiết bị là yêu cầu, mục tiêu hàng đầu của Tổng công ty. Việc tổ chức lớp học lần này nhằm giúp người sử dụng lao động, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác an toàn hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo ATVSLĐ tại các đơn vị cũng như trong Tổng công ty, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc tiến tới xây dựng văn hóa an toàn trong công tác quản lý vận hành cũng như đầu tư xây dựng.

n2.jpg

Tại Hội nghị dưới sự giảng dạy của thầy Vũ Như Văn, các học viên được phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác ATVSLĐ; Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; Các yếu tổ nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Kết thúc lớp học, các thành viên đã được ban Tổ chức lớp học kiểm tra để đánh giá xếp loại và cấp giấy chứng nhận.

n3.jpg

Việc tổ chức các lớp Tập huấn về công tác ATVSLĐ định kỳ là hoạt động rất thiết thực, với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Viglacera - CTCP cũng như các đơn vị thành viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chủ động trong công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ có cơ sở để xây dựng được hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động thật tốt, nhằm mục tiêu kiểm soát giảm thiểu tai nạn lao động, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty Viglacera - CTCP.