Trong hai ngày 14/7 và 15/7/2017, Tổng công ty Viglacera – CTCP đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng giao tiếp và hội nhập quốc tế cho các cán bộ công nhân viên Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

thumbnail.jpg

Ông Mai Phước Dũng- Cục trưởng Cục lễ tân Nhà nước- Bộ ngoại giao giới thiệu các nghi thức ngoại giao trong giao tiếp đối ngoại

n1.jpg

Ông Vũ Phi Hoài - Giảng viên cao cấp của ASK-INHOUSE truyền đạt các kiến thức, kỹ năng trong giao tiếp

Tại lớp học, các học viên được các giảng viên là Ông Mai Phước Dũng- Cục trưởng Cục lễ tân Nhà nước- Bộ ngoại giao và Ông Vũ Phi Hoài - Giảng viên cao cấp của ASK-INHOUSE cung cấp những kiến thức và kỹ năng về giao tiếp hành chính; kỹ năng giao tiếp ngoại giao; tổng quan về văn hóa doanh nghiệp. Các hoạt động thảo luận nhóm, thuyết trình,... được các học viên hưởng ứng và tham gia một cách tích cực, tạo không khí sinh động cho lớp học và giúp quá trình tiếp thu bài giảng nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Lớp học bế giảng vào chiều ngày 15/7/2017.

Một số hình ảnh tại lớp học:

n2.jpg

n3.jpg

n4.jpg

n5.jpg