Vừa qua, trong thời gian sáu ngày từ 29/6 – 04/7/2015, Trường CĐN Vigalcera đã tổ chức thi tốt nghiệp cho 56 học sinh là cán bộ, nhân viên của Công ty kính nổi Viglacera và công ty Sứ Viglacera Bình Dương.

56 học viên thi tốt nghiệp ở hai hệ Cao đẳng và Trung cấp nghề trong 3 lĩnh vực ngành nghề là: Sản xuất gốm sứ xây dựng; Sản xuất sản phẩm kính thuỷ tinh và Điện công nghiệp; Trong sáu ngày thi, các học viên đã trải qua các phần thi lý thuyết nghề và thực hành nghề.

Kỳ thi được Hội đồng thi tốt nghiệp gồm các giáo viên của Nhà trường phối hợp cùng các cán bộ kỹ thuật, tổ chức hành chính của Công ty cùng thực hiện nghiêm túc theo “Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, các thí sinh dự thi có mặt đúng giờ quy định, thực hiện bài thi nghiêm túc dưới sự giám sát, coi thi của trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty cùng giáo viên Nhà trường. Kết quả thi sẽ được Hội đồng thi tốt nghiệp công bố sau khi hoàn tất các thủ tục chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp trong thời gian cuối tháng 7/2015.

Tổ chức khai mạc kỳ thi tại hội trường Công ty kính nổi Viglacera ngày 30/6/2015:

thumbnail.jpg

Các học viên tập trung làm bài thi lý thuyết nghề trong phòng thi tại Công ty kính nổi Viglacera:

n1.jpg

Các học viên tập trung làm bài thi lý thuyết nghề trong phòng thi tại Công ty Sứ Viglacera Bình Dương:

n2.jpg

Thi thực hành nghề tại phân xưởng phối liệu nhà máy kính nổi:

n3.jpg

n4.jpg

Tại phòng điều khiển trung tâm phân xưởng kính nổi:

n5.jpg

Tại hiện trường lò nấu thuỷ tinh:

n6.jpg

Thi thực hành tại Phòng thí nghiệm phân tích, KCS:

n7.jpg

Kiểm tra độ thấu quang sản phẩm kính tấm:

n8.jpg

PGS.TS. Trần Ngọc Tính - Chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp kiểm tra tình hình thi tốt nghiệp tại Bình Dương, phòng thi thực hành nghề Điện công nghiệp – Phân xưởng Cơ điện nhà máy kính nổi.

n9.jpg

Thi thực hành nghề tại vị trí thí nghiệm, KCS Công ty Sứ Viglacera Bình Dương

n10.jpg

Thi thực hành nghề tại phân xưởng tạo hình, phun men sản phẩm sứ vệ sinh:

n11.jpg