Nhằm thực hiện tốt công tác Bảo vệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động trong Tổng công ty. Ngày 02/12/2017 tại Văn phòng Tổng công ty Viglacera Ban bảo vệ Môi trường và Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động Tổng công ty đã phối hợp với Tổng cục môi trường, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức lớp tập huấn về Công tác Bảo vệ Môi trường, Công tác An toàn Vệ sinh Lao động.

Trong công tác Bảo vệ Môi trường Hội nghị đã vinh dự được Ông Dương Thanh An là Vụ trưởng Vụ chính sách và Pháp chế Tổng cục Môi trường đã trực tiếp hướng dẫn các nội dung về luật Bảo vệ Môi trường, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Luật, các kỹ năng vận dụng, thực hiện áp dụng trong thực tế.

Thumbnail.jpg

Ông Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ chính sách và Pháp chế Tổng cục Môi trường truyền đạt các nội dung về công tác Bảo vệ môi trường

Phát biểu trong hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ Môi trường, đồng chí Trần Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cho biết: việc tổ chức lớp học lần này nhằm giúp cho các đơn vị hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác thực hiện bảo vệ môi trường từ đó tuân thủ tốt quy định của Pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các quy định về xả thải, các quy định về chất thải nguy hại, rác thải...cải thiện điều kiện làm việc nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa các sự cố về môi trường, đảm bảo môi trường làm việc tại các đơn vị luôn Xanh – Sạch – Đẹp.

n1.jpg

Ông Trần Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho giai đoạn từ năm 2018 – 2020 gắn liền với nhiệm vụ sản xuất của đơn vị theo đúng yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty.

Công tác An toàn Vệ sinh Lao động Hội nghị đã vinh dự được Ông Lê Đức Thiện, Phó giám đốc Trung tâm An toàn Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động trực tiếp hướng dẫn các nội dung về các hồ sơ pháp lý trong việc thực hiện công tác An toàn Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp đồng thời hướng dẫn cách thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tại hiện trường.

n2.jpg

Ông Lê Đức Thiện, Phó giám đốc Trung tâm An toàn Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động hướng dẫn các nội dung về công tác An toàn Vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Phát biểu trong hội nghị tập huấn công tác An toàn Vệ sinh Lao động, đồng chí Nguyễn Quý Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết: Việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động cũng như thiết bị là yêu cầu, mục tiêu hàng đầu của Tổng công ty. Việc tổ chức lớp học lần này nhằm giúp người sử dụng lao động, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác an toàn hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo ATVSLĐ đồng thời phòng ngừa các tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn trong công tác sản xuất, quản lý vận hành cũng như đầu tư xây dựng.

n3.jpg

Ông Nguyễn Quý Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu

Tại Hội nghị, các học viên được phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác ATVSLĐ; Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ ở cơ sở; Các yếu tổ nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Kết thúc lớp học, các thành viên đã được ban Tổ chức lớp học kiểm tra để đánh giá xếp loại và cấp giấy chứng nhận.

Việc hàng năm tổ chức các lớp Tập huấn về công tác Bảo vệ môi trường và An toàn Vệ sinh lao động là hoạt động thiết thực, với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Viglacera - CTCP cũng như các đơn vị thành viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chủ động trong công tác Bảo vệ Môi trường, công tác An toàn Vệ sinh Lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ có cơ sở để xây dựng được hệ thống quản lý công tác Bảo vệ Môi trường, công tác An toàn Vệ sinh Lao động, nhằm mục tiêu phòng ngừa các sự cố về môi trường, đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và an toàn đồng thời kiểm soát giảm thiểu tai nạn lao động, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ Môi trường và công tác An toàn Vệ sinh Lao động năm 2017 tại Tổng công ty Viglacera – CTCP:

n4.jpg

n5.jpg

n6.jpg

n7.jpg