Triển khai chương trình hợp tác tư vấn và đào tạo Nghề theo tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế giữa Viglacera và Hội đồng kỹ năng Nghề quốc gia Proskills UK, vừa qua Proskills đã tiến hành “Đào tạo thực hành đánh giá kỹ năng nghề” cho hai đối tượng là đánh giá viên và đánh giá viên nội bộ tại các đơn vị sản xuất trực thuộc TCT Viglacera - CTCP đồng thời đào tạo phương pháp xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch bài giảng tại Trường Cao đẳng Nghề Viglacera.

thumbnail.jpg

Chuyên gia Andy Rotherham – Hội đồng kỹ năng Nghề Proskills Uk phụ trách đào tạo thực hành đánh giá

Hội đồng kỹ năng Nghề quốc gia Proskills UK đã tiến hành đào tạo thực hành đánh giá tại Công ty Kính nổi Viglacera, Công ty CP Sứ Viglacera Bình Dương, Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, Công ty CP Viglacera Thăng Long, Công ty CP Viglacera Hà Nội, Công ty CP Viglacera Bá Hiến, Công ty CP Viglacera Đông Triều và Công ty CP Viglacera Hạ Long.

Đào tạo thực hành đánh giá do chuyên gia Andy Rotherham phụ trách, đối tượng được đào tạo là đánh giá viên và đánh giá viên nội bộ bao gồm những cán bộ quản lý từ cấp cơ sở như đốc công, quản đốc trở lên và các cán bộ thuộc phòng tổ chức hành chính, những cán bộ sẽ phụ trách đào tạo, hỗ trợ các học viên củng cố kiến thức hoặc thực hành đánh giá thêm tại đơn vị.

Quá trình đánh giá này sẽ bao gồm việc quan sát người được đánh giá (công nhân) làm việc và đặt các câu hỏi cho họ để kiểm tra kiến thức cũng như mức độ hiểu biết trong công việc. Đặc biệt ở hệ thông đánh giá mới này không có khái niệm “thất bại” mà người được đánh giá sẽ được đào tạo thêm để nâng cao năng lực làm việc của bản thân, hiểu được vị trí vàvai trò của mỗi cá nhân trong tổ chức.

n1.jpg

Chuyên gia Afshan Baksh – Hội đồng kỹ năng Nghề Proskills UK phụ trách đào tạo phương pháp xây dựng kế hoạch đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Viglacera

Song song với đào tạo thực hành, chương trình đào tạo phương pháp xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch bài giảng cũng được chuyên gia Afshan Baksh tiến hành tại trường Cao đẳng Nghề Viglacera. Đối tượng tiếp nhận là các giảng viên của trường nhằm cải thiện và xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng theo tiêu chuẩn quốc tế để từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo cho các sinh viên.

Đánh giá về chương trình khảo sát tại các đơn vị, chuyên gia Andy Rotherham chia sẻ, chuyên gia luôn cảm thấy hài lòng về những gì mà cán bộ của Viglacera tiếp nhận được trong quá trình chuyển giao kiến thức một cách nhanh chóng. Khi có những vướng mắc, chuyên gia chỉ cần dành thêm thời gian để giải thích, hướng dẫn ứng dụng thực tế đánh giá tại phân xưởng thì cán bộ, công nhân của Viglacera có thể hiểu và thực hành rất tốt.

Hiện tại, Viglacera và Proskills Uk đang triển khai rất tốt hợp tác tư vấn và đào tạo Nghề theo tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế. Từ những kết quả khả quan hai bên đã đạt được, gần đây Viglacera và Prokills tiếp tục hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo bậc cao từ đại học trở lên, đáp ứng khung trình độ quốc gia và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh chuyên gia của Hội đồng kỹ năng Nghề Proskills UK đào tạo đánh giá viên tại các đơn vị trực thuộc TCT Viglacera – CTCP:

n2.jpg

n3.jpg

n4.jpg

Đạo tạo thực hành đánh giá tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì

n5.jpg

n6.jpg

n7.jpg

n8.jpg

Đào tạo thực hành đánh giá viên tại Công ty CP Viglacera Thăng Long

n9.jpg

n10.jpg

n11.jpg

n12.jpg

Đào tạo thực hành đánh giá viên tại Công ty CP Viglacera Hạ Long

n13.jpg

Đào tạo thực hành đánh giá viên tại Công ty CP Viglacera Đông Triều

n14.jpg

n15.jpg

n16.jpg

Đào tạo thực hành đánh giá viên tại Công ty Kính nổi Viglacera