Ngày 12/1/2017, Đảng bộ TCT Viglacera – CTCP tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho toàn thể các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Riêng đối với Chi bộ Công ty Kính nổi Viglacera do khoảng cách địa lý nên các đại biểu được tham gia học trực tuyến kết nối trực tiếp với hội nghị đang diễn ra tại TCT.

n1.jpg

Tham gia Hội nghị là toàn thể các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCT Viglacera - CTCP

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ TCT Viglacera - CTCP đề ra mục đích giúp cho các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị, cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Thumbnail.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Nguyễn Quý Tuấn giới thiệu tóm tắt các nội dung trong Hội nghị

Thông qua việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề giúp người đứng đầu các Chi bộ chỉ đạo có hiệu quả việc học tập, sinh hoạt tại đơn vị mình; gắn việc học tập chuyên đề với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

n2.jpg

PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo viên của Hội nghị

Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sự cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

n3.jpg

Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc TCT Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc TCT Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ: Nhiệm vụ của Đảng ủy cũng như tất cả các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ TCT Viglacera – CTCP phải quán triệt những nghị quyết này vào chương trình hành động của mình, cụ thể là một doanh nghiệp có trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị, đạo đức gắn với hoạt động của doanh nghiệp. Viglacera cần tiếp tục sản xuất nhiều sản phẩm tốt, nhiều sản phẩm có ích cho xã hội cũng như phải hoạt động một cách có hiệu quả, ngày càng phát triển. Để làm được những điều này cần có sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đảng Bộ, sự gương mẫu của các đồng chí Đảng viên.

n4.jpg

Các Đảng viên nghiêm túc học tập nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII và học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Hội nghị

Hội nghị đã giúp các Đảng viên nắm vững cơ sở lý luận, thực tiễn, các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nêu trong các Nghị quyết và kết luận để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó.