1. Khóa học Sơ cấp 1 và Sơ cấp 2 

  • Sơ cấp 1: xây dựng nền tảng Phát âm, Ngữ pháp, Từ vựng cơ bản. Người học có thể nói, viết được các chủ đề như giới thiệu bản thân, sinh hoạt hàng ngày, sở thích, mua sắm, thời tiết… Nghe và đọc hiểu các đoạn hội thoại ngắn, bài văn ngắn. Bước đầu giao tiếp được bằng tiếng Hàn.
  • Sơ cấp 2: Nâng cao khả năng giao tiếp với nhiều chủ đề bệnh viện, du lịch, giao thông…. Nghe hiểu và đọc hiểu được nhiều chủ đề trong cuộc sống và văn phòng. Có thể viết được các bài văn luận dài trên 400 chữ.

 

Khóa học

Số buổi

Số giờ/

buổi

Giáo trình

Nội dung

Học phí

Sơ cấp 1

35

2

Seoul 1A + 1B

Nhập môn + 16 bài

Liên hệ

Sơ cấp 2

40

2

Seoul 2A + 2B

18 bài

Liên hệ

 

2.  Khóa học Trung cấp 1 và Trung cấp 2

 

  • Hoàn thiện vốn Từ vựng và Ngữ pháp với các chủ đề đa dạng trong cuộc sống và bước đầu có thể sử dụng được ngôn ngữ trong các chủ đề học thuật. Người học có thể nghe hiểu và giao tiếp tốt, đọc hiểu được các đoạn văn dài với các chủ đề học thuật, có thể hành văn tốt trong nhiều trường hợp.
  • Hoàn thiện toàn bộ năng lực sử dụng ngôn ngữ tương đương với đầu ra Topik cấp 3 và cấp 4. Sau khóa học này, người học có thể giao tiếp trôi chảy và có thể ứng dụng tốt cho công việc thực tế.

 

Khóa học

Số buổi

Số giờ/

buổi

Giáo trình

Nội dung

Học phí

Trung cấp 1

40

2

Seoul 3A + 3B

18 bài

Liên hệ

Trung cấp 2

40

2

Seoul 4A + 4B

18 bài

Liên hệ

 

3.  Khóa Ôn thi Topik Trung cấp

 

  • Giai đoạn 1 (20 buổi): tổng hợp Từ vựng và Ngữ pháp. Bao gồm 20 bài học, mỗi bài học được biên soạn các bài Đọc hiểu, Nghe và các bài luyện viết câu ngắn, đoạn văn ngắn theo chủ đề. Từ đó người học nắm chắc từ vựng, ngữ pháp của trình độ trung cấp.
  • Giai đoạn 2 (25 buổi): định hướng các dạng đề phù hợp với mục tiêu Topik, từ đó có thể ôn luyện đúng trọng tâm. Cung cấp chiến thuật cho mỗi dạng đề, ôn luyện các đề thi để nâng cao kết quả, mục tiêu đạt Topik cấp 3 và cấp

 

Khóa học

Số buổi

Số giờ/

buổi

Giáo trình

Nội dung

Học phí

Topik Trung cấp

45

2

Giáo viên biên soạn

-     20 bài nâng cao Từ vựng và Ngữ pháp

-   25 bài học chiến thuật

giải đề

Liên hệ

 

4.  Khóa Ôn thi Topik Cao cấp

 

  • Giai đoạn 1 (25 buổi): nâng cao Từ vựng và Ngữ pháp. Bao gồm 20 bài học, mỗi bài học được biên soạn các bài Đọc hiểu, Nghe và các bài luyện viết câu dài, đoạn văn dài theo chủ đề. Từ đó người học nắm chắc từ vựng, ngữ pháp của trình độ trung cao cấp.
  • Giai đoạn 2 (30 buổi): cung cấp chiến thuật cho mỗi dạng đề, ôn luyện các đề thi để nâng cao kết quả, mục tiêu đạt Topik cấp 5 và cấp

 

Khóa học

Số buổi

Số giờ/

buổi

Giáo trình

Nội dung

Học phí

Topik Cao cấp

55

2

Giáo viên biên soạn

-     25 bài nâng cao Từ vựng và Ngữ pháp

-   30 bài học chiến thuật

giải đề

Liên hệ