Trường Cao đẳng nghề Viglcera thường xuyên mở các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn với nội dung đáp ứng nhu cầu thực tế tai các doanh ngiệp trong Tổng công ty Viglacera. Nhà trường thường xuyên mở các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị và hoàn thiện các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ theo tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó còn đào tạo, bồi dưỡng các khoá học về: lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản trị kinh doanh, kế toán - kiểm toán, đầu tư, luật, thị trường chứng khoán. Đào tạo cập nhật các kiến thức về quản lý kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và các kiến thức chuyên ngành khác. Tổ chức các hội thảo, gặp gỡ với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm.

Các gói đào tạo ngắn hạn

  • Gói đào tạo Quản trị sản xuất
  • Gói điện dân dụng
  • Gói Tin học văn phòng
  • Gói Nghề Hàn
  • Gói tổng hợp
  • Quản lý vận hành
  • Gói văn hóa doanh nghiệp