Tuyển giáo viên tiếng Hàn người Việt

Số lượng: 1

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc đã có TOPIK 4 Trở lên

Chế độ lương tháng 13, chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm giảng dạy, yêu nghề muốn gắn bó lâu dài

Chi tiết liên hệ theo số: 0964 176 818

 

한국어 선생님 모집

1 명

삼성회사에서 가르칠겁니다. Partime 로 할 수 있고 fulltime로 할 수 있습니다.

관심이 있으면 0964 176 818 전화번호로  연락해 주세요.